Jdi na obsah Jdi na menu
 


emailová adresa:

zs.vsen@seznam.cz

 

Základní škola Všeň

Naše základní škola a mateřská škola leží v malebné obci jménem Všeň jen pár kilometrů od Turnova. Oranžovou a žlutou budovu u silnice jistě nikdo nepřehlédne. Přiléhají k nim rozsáhlé zahrady s řadou ovocných stromů.

V budově základní školy se nachází čtyři třídy, ve kterých se učí pět ročníků. První ročník je spojen do jedné třídy s třetím ročníkem a čtvrtý ročník  je spojen s pátým. Druhý ročník se učí samostatně. Odpoledne škola nabízí svým žákům pestrou škálu různých aktivit, ať již formou kroužků či programu školní družiny. Celodenní strava je také na bedrech školy. Dětem jsou zajišťovány dopolední i odpolední svačinky, oběd je dovážen z kuchyně v mateřské škole. Učitelský sbor je tvořen řadou velmi zajímavých lidí, kteří se průběžně školí a vzdělávají a získávají tak nové informace, díky kterým dokáží svým žákům nabídnout širokou paletu činností a možností řešení tradičních školních úkolů. Cílem je motivovat žáky k tomu, aby sami toužili objevovat, učit se a tvořit. Je jim pro tuto jejich činnost nabídnuta řada učebních pomůcek, ať již zakoupených či vyrobených přímo učiteli nebo dětmi samotnými.  

Výjimečnost školy nabízí individuální přístup učitelů ke každému z žáků. Výuka probíhá tvůrčím přístupem k jednotlivci a umožňuje i  individuální motivaci žáků. Tímto přístupem jsou eliminovány negativní prožitky žáků z velkých škol a mnohočetných tříd. 

Žáci od první třídy mají výuku angličtiny, mohou využít i kroužku s výukou angličtiny. 
Velké  prostory školy umožňují všestranné aktivity žáků a v neposlední řadě dávají  možnost výuky ve venkovních prostorech!

Budova mateřské školy společně se zahradou skýtá prostor pro 28 dětí, které jsou vychovávány nejen v pestrém podnětném prostředí, ale i v atmosféře respektu, úcty a radosti. Děti se dělí dle věku na dvě skupiny s diferenciovanými činnostmi. Vedle běžného dění jsou pro děti pořádány i mnohé akce mimo zázemí mateřské školy.