Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vypadá náš týden v MŠ?

17. 8. 2016

         V průběhu týdne v naší školce nabízíme dětem činnosti a aktivity, které vyváženě rozvíjejí jejich pohybové dovednosti, řeč a komunikaci, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, smysl pro rytmus, rozvíjejí jejich předmatematické představy, orientaci v prostoru a čase, pozornost, pamět, logické myšlení, schopnost rozlišovat barvy, geometrické tvary.

Nabízené aktivity se dotýkají všech 5ti oblastí předškolního vzdělávání:

         DÍTĚ A JEHO TĚLO

         DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

         DÍTĚ A TEN DRUHÝ

         DÍTĚ A SVĚT

         DÍTĚ A SPOLEČNOST

Aktivity a činnosti jsou během týdne rozděleny následovně:

PONDĚLÍ výtvarná činnost – skládáme, modelujeme, kreslíme, lepíme, stříháme, navlékáme (tvoříme z přírodnin venku i ve školce, využíváme různých výtvarných technik, rozvíjíme dětskou fantazii, představivost a tvořivost)

ÚTERÝ hudební činnost – zpíváme, říkáme si básničky, tančíme (rozvíjíme sluchové vnímání, smysl pro rytmus, koordinaci a motoriku, fantazii)

STŘEDA dramatizace pohádek, písniček, básniček, bajek a jiných příběhů (rozvíjíme komunikaci, řeč, slovní zásobu, vnímání, paměť, fantazii)

ČTVRTEKvýlety – poznáváme blízké i vzdálenější okolí, vyrážíme do divadel, na pěší i cyklovýlety (rozvíjíme koordinaci, motoriku, vnímání, sociální informovanost, prostorovou i časovou orientaci)

PÁTEKvýtvarná činnost

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář