Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MŠ 2017/18

ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

pro školní rok 2017/2018

 

 

Ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a v souladu s ustanovením § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. stanovil termín zápisu o přijetí k předškolnímu vzdělávání na  3. květen 2017 od 15:30 do 17:00 hod.

 

         Zákonný zástupce u zápisu doloží níže uvedené dokumenty:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení o pravidelném očkování
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.

        

         Formulář žádosti o přijetí je k dispozici v MŠ a ke stažení ZDE.

Evidenční list dítěte je ke stažení ZDE.

         Dítě nemusí být zápisu přítomno.

         Zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

         Všichni zákonní zástupci, kteří podají žádost, obdrží registrační číslo.  

Výsledek přijímacího řízení v případě přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel na vývěsce v mateřské škole a na webových stránkách www.zsvsen.estranky.cz po dobu min. 15 dnů.

         Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte se budou zákonným zástupcům vydávat  dne 17. 5. 2017 v  budově mateřské školy od 15:30 do 17:00 hodin.

 Zákonný zástupce dítěte si převezme rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do vlastních rukou proti podpisu. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy ke krajskému úřadu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.

 

  1. Dítě, které dovrší věku čtyř let k 31. 8. 2017 a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.

 

  1. Dítě, které dovrší věku čtyř let k 31. 8. 2017, má trvalý pobyt v obci Všeň a v Základní škole a Mateřské škole Všeň se vzdělává nebo se bude vzdělávat od školního roku 2017/2018 sourozenec. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.

 

  1. Dítě, které dovrší věku čtyř let k 31. 8. 2017 a má trvalý pobyt v obci Všeň. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.

 

  1. Dítě, které dovrší k 31.8 2017 věku tří let s trvalým pobytem v obci Všeň, a v Základní škole a Mateřské škole Všeň se vzdělává nebo se bude vzdělávat ve školním roce 2017/2018 jeho sourozenec. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.

 

  1. Dítě, které dovrší k 31.8. 2017 věku tří let s trvalým pobytem v obci Všeň. V rámci tohoto kritéria budou děti přijímány dle data narození od věkově starších.